Arthropleura บรรพบุรุษกิ้งกือและตะขาบ

ย้อนกลับไปราวๆ ยุคของแมลงครองโลกเมื่อ 280 ล้านปีก่อน หรือในยุคคาร์บอนนิเฟอร์รัส ซึ่งเป็นยุคที่มีแมลงครองโลกเป็นจำนวนมาก ด้วยปริมาณของออกซิเจนที่มากในขณะนั้นทำให้แมลงดังกล่าวมีขนาดใหญ่มาก บางชนิดใหญ่กว่ามนุษย์ถึง 2 เท่า อย่างเช่นแมลงปอยักษ์ที่สามารถใหญ่กว่ามนุษย์ถึง 4 เท่า รวมถึงแมลงชนิดอื่นๆ พืชพรรณที่ขึ้นอยู่มากในยุคนั้น

Arthropleura คือแมลงขนาดใหญ่ในยุคนั้นเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีความยาวถึง 2 เมตร ใหญ่กว่าคนประมาณ 2 เท่า มันอาศัยอยู่ในป่ารกและชื้นแฉะบริเวณเศษไม้กองไม้ Arthropleura เกิดก่อนจระเข้ซาร์โคซูคัสราว 200 ล้านปีก่อน เมื่ออาศัยอยู่ในยุคคาร์บอนนิเฟอร์รัส ประมาณ 280 – 340 ล้านปีก่อน เป็นยุคที่แมลงครองโลกและมีขนาดใหญ่มาก Arthropleura เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีลักษณะลำตัวยาวเป็นปล้องและมีขาจำนวนมาก สันิฐานว่ามีจำนวนเกือบ 200 – 400 ขาเลยทีเดียว มันเป็นญาติของสายพันธุ์กิ้งกือและตะขาบในปัจจุบัน มันจึงเป็นตะขาบยักษ์ในโลกดึกดำบรรพ์ในสมัยนั้น บ้างก็ว่ามันคือกิ้งกือยักษ์ ซึ่งไม่แปลกเพราะมันคือสายพันธุ์เดียวกันนั่นเอง

Arthropleura ถูกพบฟอสซิลครั้งแรกในสก๊อตแลนด์ ต่อมามีการค้นพบอีกครั้งที่อเมริกา นักวิทยาศาสตร์จำลองลักษณะของมันตามที่ออกแบบของฟอสซิลและจำลองภาพกราฟฟิกขึ้นมาว่าเจ้าสัตว์ชนิดนี้มีลักษณะอย่างไร นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสัตว์ชนิดนี้หากินโดย กินซากพืช และซากสัตว์ บริเวณที่อยู่ของมันโดยมันจะไม่ออกหากินไกลนักและซ่อนตัวอยู่ใต้โพรงต้นไม้และโพรงดินที่ชื้นแฉะ เชื่อกันว่า Arthropleura สูญพันธุ์ไปแล้วในยุคของการล่มตายครั้งใหญ่เมื่อประมาณ 251 ล้านปีก่อน