ส่องโลกยุคแรกเริ่มจุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิต

โลกถือกำเนิดมานานกว่า 4,500 ล้านปีแล้ว โดยเกิดขึ้นพร้อมกันในช่วงกำเนิดดวงดาวต่างๆ ซึ่งโลกในยุคแรกเริ่มนั้นยังมีลักษณะเป็นดาวที่มีแต่ก๊าซและการระเบิดของภูเขาไฟมากมาย ต่อมาโลกเริ่มเย็นตัวลงและเริ่มเกิดฝนตกลงมาครั้งใหญ่ ซึ่งฝนตกนี้ทำให้เกิดแม่น้ำและมหาสมุทรต่างๆในปัจจุบัน ต่อมาเริ่มมีการเกิดสิ่งมีชีวิตเล็กๆ โดยสิ่งมีชีวิตนั้นยังไม่สามารถหาคำตอบได้แน่ชัดว่า สิ่งมีชีวิตนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กพวกนี้เกิดขึ้นในทะเล

โดยยุคแรกนั้น แผ่นดินนั้นยังเกิดขึ้นน้อยและมีทะเลกว้างใหญ่มากจากการค้นพบว่าช่วง 545 ล้านปีที่ผ่านมานี้โลกเริ่มมีสิ่งมีชีวิตจำพวก แพลงตอน และแบคทีเรีย ซึ่งบนแผ่นดินนั้นยังไม่มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นเนื่องจากบรรยากาศยังเป็นสภาพที่ไม่มีออกซิเจนและยังเป็นพิษอยู่ ต่อมาพวกสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลเหล่านี้มีการคายออกซิเจนออกมาและเกิดพืชต่างๆเกิดขึ้นบนแผ่นดิน ในยุคนั้นเรียกว่า พรีแคมเบียน ในยุคนี้มีการค้นพบหินตะกอนซึ่งเป็นฟอสซิลของแบคทีเรียโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 3,800 ล้านปี ซึ่งเป็นฟอสซิลที่ดึกดำบรรพ์ที่สุดในโลกในการค้นพบนี้ โดยการค้นพบนี้คาดว่าออกซิเจนอาจเกิดขึ้นจากเหล่าแบคทีเรียเหล่านี้ และถือกำเนิดพืชชั้นต่ำต่างๆบนแผ่นดิน

ต่อมาโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ซึ่งถือกำเนิดแผ่นดินขนาดใหญ่ขึ้นแผ่นดินนี้เรียกว่า แพนเจีย เป็นทวีปเดียวที่กว้างใหญ่มากและก็ยังไม่มีสิ่งชีวิตบนพื้นดิน จากแบคทีเรียวิวัฒนาการมาเป็นสิ่งมีชีวิตจำพวก สัตว์มีกระดอง หอย ฟองน้ำทะเล ที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และมีการเกิดพืชจำพวกสาหร่ายทะเล สาหร่ายสีเขียว เป็นต้น ในขณะที่บนแผ่นดินยังว่างเปล่าไม่มีสิ่งมีชีวิต