ค้นพบทวีปโบราณใต้มหาสมุทร

นับว่าเป็นข่าวใหญ่สำหรับนักวิทยาศาสตร์จากการค้นพบสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ เนื่องจากว่าได้มีการค้นพบทวีปโบราณซึ่งในอดีตเคยเป็นแผ่นดินโดยทวีปแห่งนี้จมอยู่ใต้มหาสมุทรอินเดีย นับว่าเป็นที่ฮือฮาต่อวงการวิทยาศาสตร์อย่างมากซึ่งเป็นการค้นพบครั้งสำคัญที่สุด

โดยการค้นพบแผ่นดินโบราณนี้ ถูกค้นพบโดยทีมนักวิจัยแอฟริกาใต้ได้ค้นพบชิ้นส่วนซึ่งเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่าเป็นของทวีปโบราณซึ่งสาปสูญไปในมหาสมุทรอินเดีย บริเวณเขตมอริเซียส อยู่ในเขตนอกชายฝั่งเกาะแอฟริกามหาสมุทรอินเดียตะวันตกเฉียงใต้ โดยทางทีมงานได้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ USA Today คาดว่าทวีปแห่งนี้น่าจะจมหายไปราว 84 ล้านปีก่อนจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกโดยเรียกทวีปโบราณนี้ว่า ทวีปมอริเชีย

ทั้งนี้จากการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ธรณีวิทยา นำโดยหัวหน้าทีม ลีวิส แอชวาล เปิดเผยว่าชิ้นส่วนของทวีปที่ถูกพบนี้ คาดว่าเป็นส่วนหนึ่งของมหาทวีปกอนด์วานา ทวีปขนาดใหญ่น่าจะแยกตัวออกจากแผ่นเปลือกยูเรเซีย และแยกเป็นทวีปแอนตาร์กติกา แอฟริกา ออสเตรเลีย และอเมริกาใต้ ในปัจจุบันซึ่งจาการค้นพบนี้เกิดจากการศึกษาหินแร่โบราณในบริเวณเกาะมอริเซียส หลังเกิดการระเบิกของภูเขาไฟใต้น้ำซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้พบแร่เซอร์คอนซึ่งเป็นแร่ที่พบได้ยากมากและจะอยู่บริเวณรอยต่อของเปลือกโลก ซึ่งตรวจสอบแล้วพบว่ามีอายุเก่าแก่เกินกว่าจะอยู่บนเกาะแห่งนี้ได้ โดยเกาะมอริเซียสนั้นมีอายุเพียง 2-3 ล้านปี แต่หินแร่ที่พบมีอายุราว 3,000 ล้านปี ซึ่งสันนิฐานว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนของทวีปโบราณมอริเซีย ซึ่งคาดว่ายังหลงเหลือชิ้นส่วนอีกเป็นจำนวนมากกระจายอยู่ใต้มหาสมุทรอินเดีย